U.café

U.café is een netwerk en een ontmoetingsplek voor iedereen in Nederland die bezig is met innovatieve manieren van cocreëeren in complexe maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die niet meer opgelost kunnen worden met de dingen die we altijd al deden, maar om nieuwe manieren van samenwerken vragen.  

 

 

U.café als trefpunt

Voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en, ambtenaren en andere geïnteresseerden die werken aan transities en innovaties creëert het OIM een trefpunt. Iedereen die bezig is met andere manieren van samenwerking en cocreatie kan zich bij dit trefpunt aansluiten. Om kennis en ervaringen uit te wisselen en er met elkaar over te praten. Krachtenbundeling, verbinding en samen leren zijn de doelstellingen van het OIM voor het u.café.

 

Ontmoeten en contact maken

U.café is een fysieke en digitale plek om te ontmoeten. In u.café komen OIM-deelnemers samen met deelnemers van de Rijkshub en andere u.lab-hubs, platforms en experimenteeromgevingen.

 

Het OIM organiseert in het kader van u.café in 2018 drie keer een bijeenkomst voor alle bovengenoemde groepen. Daarnaast biedt het OIM op de website een afgeschermd digitaal platform om met elkaar te praten en informatie uit te wisselen. Krachtenbundeling, verbinding en samen leren zijn onze doelstellingen voor u.café.

 

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met secretaris en projectleider u.café, Mieke Visch (rechtsbovenin op deze pagina staan contactgegevens). 

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl