Kalender

In deze agenda staan alle activiteiten van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM).

Afspraak
Begin
Einde
Begin: 30-10-2018 om 10:30
Einde: 30-10-2018 om 13:00
Begin: 06-11-2018 om 12:00
Einde: 06-11-2018 om 17:30

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl