Werkconferentie

Ieder jaar organiseert het OIM secretariaat een werkconferentie voor alle deelnemers van het OIM. Tijdens deze werkconferentie staat de ontmoeting centraal, daarnaast maken wij graag gebruik van het moment om met u te bespreken welke thema's en onderwerpen mogelijk relevant zijn voor het OIM in het komende jaar.

De eerstvolgende werkconferentie vindt plaats op 6 november 2018 te Utrecht. Deelnemers van het OIM krijgen binnenkort een uitnodiging met informatie over het programma.

Hier kunt u meer informatie en terugkoppelingen vinden van de werkconferenties van de afgelopen jaren.
Werkconferentie 2017 'Samen werken aan de toekomst van Nederland'
Werkconferentie 2016 'Verander Nederland'
Werkconferentie 2015 'OIM ledendag'

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl