Over ons

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) faciliteert de dialoog tussen de Rijksoverheid en samenleving. Het OIM brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid bijeen om te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Deelnemers denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid. Het resultaat is een rapport met inzichten en aanbevelingen waarmee het OIM bewindspersonen en de top van de departementen adviseert.

Onderzoeks-, experimenteer- en leerplaats

Het OIM is een inspirerende onderzoeks-, experimenteer- en leerplaats voor deelnemers. Behalve formele overleggen organiseert het OIM ook informele bijeenkomsten, zoals masterclasses, colleges en expedities. Het OIM biedt een platform voor processen waarin verschillende mensen, bedrijven of maatschappelijke organisaties samen iets willen neerzetten.

> Bekijk de Wet overleg Infrastructuur en Milieu (let op: de link opent in een nieuw venster)

> Ga naar de spelregels van het OIM

Vaste onafhankelijke voorzitters

Een vaste onafhankelijke voorzitter creëert een neutrale setting binnen het OIM. Vanuit hun bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen geven de voorzitters alle deelnemers de ruimte voor deskundige inbreng en stimuleren zij de discussie. De onafhankelijke voorzitters zijn:

  • Job Cohen
  • Pieter Jan Biesheuvel
  • Jacques Wallage

Door de neutrale setting hebben alle deelnemers een gelijkwaardige positie. Perspectieven, emoties, belangen en meningen komen zo helder in beeld, ook hoe die zich onderling verhouden.

Secretariaat

Het OIM beschikt over een eigen secretariaat. De secretarissen zijn de schakel tussen de Rijksoverheid en de samenleving. Ze kennen de inhoud van het rijksbeleid op het terrein van infrastructuur en milieu en zijn op de hoogte van de behoeften die leven in het veld. Daardoor zijn ze een goede sparringpartner voor de deelnemers van het OIM en kunnen ze actief meedenken over een optimale aanpak.

Werkconferentie

Sinds 2015 organiseert het OIM elk jaar een conferentie voor de deelnemers aan het platform. Een belangrijk onderdeel van de conferentie is te werken aan belangrijke thema's op het gebied van infrastructuur en milieu. De conferentie 2017 vindt plaats op 12 oktober. 

> Lees meer over de werkconferentie

Deelnemen aan het OIM

Bent u actief op het van de fysieke leefomgeving, of vertegenwoordigt u een belang, en wenst u het rijksbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving te beïnvloeden? Dan kunt u zich aanmelden als deelnemer aan het OIM via het aanmeldformulier.

> Lees meer over de voordelen van deelname aan het OIM

 

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl