Geurhinder veehouderijen

Veehouderijen veroorzaken geurhinder voor omwonenden. Om de geurhinder te beperken kunnen veehouders luchtwassers gebruiken. Dit zijn apparaten die de lucht die een stal uitgaat ‘schoonmaken’, zodat deze minder stinkt. Uit recent onderzoek is gebleken dat een bepaald type luchtwasser, namelijk de zogenoemde combiluchtwasser, voor veel minder beperking van geurhinder zorgt dan eerder aangenomen was. De vergunningen die zijn afgegeven aan veehouders die deze combiluchtwassers gebruiken, zijn dus gebaseerd op een onjuiste aanname over de geurhinder. Dat zorgt voor problemen voor veehouders en omwonenden. De commissie geurhinder veehouderijen onderzoekt mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Het probleem

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen is gebleken dat de zogenoemde combiluchtwassers de geuroverlast rondom veehouderijen minder goed werken dan eerder aangenomen was. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom de Regeling geurhinder en veehouderij aangepast. In deze regeling staan onder meer hoeveel geurvermindering te verwachten is van een luchtwasser. De geurvermindering wordt in deze regeling uitgedrukt in geurreductiepercentages. Gemeenten gaan bij het geven van vergunningen aan veehouders uit van de geurreductiepercentages uit de regeling.

Het aanpassen van de geurreductiepercentages betekent voor veehouders dat ze minder  mogelijkheden hebben om hun bedrijf uit te breiden. Voor omwonenden die te maken hebben met overschrijding van de geurnormen, betekent dit dat de overschrijding van de geurnormen voortduurt. De geuroverlast blijft dus onverminderd.

> bekijk de internetconsultatie van mei 2018 over de Regeling geurhinder veehouderijen

> bekijk de onderzoeksrapporten van de Universiteit Wageningen

De commissie geurhinder veehouderijen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de commissie geurhinder veehouderijen ingesteld.  De staatssecretaris heeft deze commissie van onafhankelijke deskundigen gevraagd:

  • aanbevelingen te doen over het verminderen van geurhinder in de situaties waarin problemen door luchtwassers aan de orde zijn: de veehouderij heeft een geldige vergunning en toch is de overlast voor omwonenden hoger dan de norm;
  • een bijdrage te leveren aan een goed geurbeleid op de langere termijn.

De leden van de commissie zijn:

  • Pieter Jan Biesheuvel, voorzitter Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

  • Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht (UU)

  • Ellis Jeurissen, Gemeentelijke Gezondheiddienst (GGD) Brabant-Zuidoost

  • Roland Melse, Wageningen University & Research (WUR)

  • Ric van Poll, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Overlay sluiten

Download link

Overlay sluiten

Voorvertoning

0 Bestanden: 

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl