Ik wil advies geven aan de overheid

Wilt u de Rijksoverheid adviseren over complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving? Uw kennis en ideeën inbrengen over één van de onderwerpen die op dit moment spelen? Bekijk het overzicht van actuele onderwerpen en klik op een onderwerp om de laatste stand van zaken te lezen. 

Als deelnemer van het OIM gaat u de dialoog aan en werkt u samen met andere personen en partijen die actief zijn in het domein van de fysieke leefomgeving. Het resultaat is een rapport met inzichten en aanbevelingen dat wordt overhandigd aan de bewindspersonen die het aangaat. 

Vaste onafhankelijke voorzitters

Vanuit hun bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen geven de voorzitters alle deelnemers de ruimte voor deskundige inbreng en stimuleren zij de discussie. De onafhankelijke voorzitters zijn:

  • Job Cohen
  • Pieter Jan Biesheuvel
  • Jacques Wallage

Door de neutrale setting hebben alle deelnemers een gelijkwaardige positie. Perspectieven, emoties, belangen en meningen komen zo helder in beeld, ook hoe die zich onderling verhouden.

Secretariaat

Het OIM beschikt over een eigen secretariaat. De secretarissen zijn de schakel tussen de Rijksoverheid en de samenleving. Ze kennen de inhoud van het rijksbeleid op het terrein van infrastructuur en milieu en zijn op de hoogte van de behoeften die leven in het veld. Daardoor zijn ze een goede sparringpartner voor de deelnemers van het OIM en kunnen ze actief meedenken over een optimale overlegaanpak.

Wilt u deelnemen?

Wilt u deelnemen aan de OIM-activiteiten van één van deze onderwerpen? Neem dan contact op met de secretaris en vraag naar de mogelijkheden. Bij ieder onderwerp vindt u in de rechterkolom van het onderwerp op deze website de contactgegevens van de verantwoordelijke secretaris. U kunt natuurlijk ook contact opnemen via ons algemene mailadres: info@overlegienm.nl.

Het is vervolgens afhankelijk van het onderwerp hoe u hierin kunt participeren. Dit kan bijvoorbeeld een overleg zijn op locatie, maar ook een brainstormsessie of een digitale discussieronde via deze website. Ook zijn er besloten OIM-bijeenkomsten waarvoor de secretaris de deelnemers uitnodigt.

Account website

Voordat u kunt deelnemen OIM-activiteiten heeft u een account nodig voor deze website. Lees meer over de voordelen van deelnemen aan het OIM.

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl