Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu | OIM

 


Laatste nieuws en columns

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"108430"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Deelnemer worden

Bent u actief op het terrein van infrastructuur en milieu, of vertegenwoordigt u een belang, en wenst u het rijksbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving te beïnvloeden? Dan kunt u deelnemen aan het OIM.

Twitter OIM

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterQuery":"OverlegIenM","listIcon":"icon-twitter","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":false,"showUserName":true,"filterRetweets":true,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl