U.lab OIM

Transities, bewegingen en ontwikkelingen in de maatschappij dwingen de rijksoverheid om constant bewust te zijn van haar rol en positie. Er ontstaat steeds meer de behoefte aan andere manieren van kijken naar andere vraagstukken. Oude oplossingen werken niet meer, nieuwe oplossingen zijn er nog niet. Het OIM heeft een praktische theorie gevonden als kapstok: Theory U. Er worden verschillende OIM-actviteiten georganiseerd, rondom de cursus die er aan gekoppeld is: u.lab.

U.lab

U.lab is een

  • veranderaanpak met veel impact;
  • open online cursus gebaseerd op Theory U;
  • intensief persoonlijk ontwikkelingstraject;
  • leert je op een vernieuwde manier kijken en vraagstukken oplossen;
  • verdiept en versnelt de opgaven waaraan je werkt;
  • kent wereldwijd al ruim 80.000 succesvolle veranderaars in de afgelopen twee jaar.

U.lab is een innovatieplatform waarin u leert om op een andere manier naar de wereld te kijken en vraagstukken op een verfrissende manier op te lossen. Hierbij neem je niet het verleden maar juist de zich aandienende toekomst als referentiepunt. U.lab is een wereldwijde open online cursus gebaseerd op het verandermodel Theory U. De kracht van u.lab blijkt vooral te zitten in de offline ontmoetingen waarin je met andere deelnemers nieuw verworven kennis en inzichten in de praktijk toepast.

Rijkshub u.lab

Voor rijksambtenaren is een rijkshub u.lab gestart waarin rijksambtenaren samen de wereldwijde open online course gaan volgen en op bijeenkomst ervaringen uitwisselen. Met de deelnemers van de Rijkshub u.lab is het secretariaat van het OIM bezig te onderzoeken welke opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving baat hebben bij Theory U. Op die opgaven willen we de theorie vervolgens gaan toepassen met alle relevante partijen, van de rijksoverheid tot aan het maatschappelijke veld.

Lees meer informatie over de rijkshub u.lab

U.café als trefpunt

Voor iedereen die in Nederland bezig is met innovatieve manieren van cocreëeren in complexe maatschappelijke vraagstukken creëert het OIM een trefpunt. Een netwerk en een ontmoetingsplek waar we elkaar praten. Krachtenbundeling, verbinding en samen leren zijn de doelstellingen van het OIM voor het u.café. Ben jij ook bezig met nieuwe manieren van samenwerken, doe je mee aan de online u.lab course, of ben je met strategisch omgevingsmanagement bezig of iets anders op dit terrein van cocreatie? Vertel over jouw ervaringen en sluit je aan bij het u.café.

Lees meer informatie over het u.café

Meer informatie over deze activiteiten

Meer informatie over de OIM-activiteiten rondom het u.lab lees je op verschillende pagina's op deze website:

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl