Maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg

Het Noordzeeoverleg (NZO) onderzoekt samen met de betrokken ministeries en stakeholders waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en waar keuzes gemaakt moeten worden. Via een maatschappelijke consultatie konden alle maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen inbrengen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee.

Digitale vragenlijst

Door het invullen van een digitale vragenlijst konden alle maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee inbrengen. Hierbij is de inbreng bij voorkeur gericht op hoe de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. Lees meer over over deze vraagstukken en het NZO.

Iedereen die een oplossing of een concreet idee had, was welkom dit in te brengen. Dit kon individueel zijn of namens een groep/organisatie/bedrijf.

Wat wordt er met uw inzending gedaan?

U ontvangt rond 2 mei de uitkomsten van de analyse van alle inzendingen. Alle inzenders zijn welkom op de bijeenkomst van 8 mei. Het Noordzeeoverleg besluit op 2 mei welke inzendingen zij graag laat presenteren op de bijeenkomst op 8 mei. Uiterlijk 3 mei worden de inzendingen die kunnen presenteren hierover geïnformeerd.

Op 22 mei bespreekt het NZO hoe de ingediende oplossingen en ideeën vorm krijgen binnen het Noordzeeakkoord. In juni ontvangt u bericht hoe uw inbreng is verwerkt.

Verdiepende bijeenkomst op 8 mei

Op 8 mei aanstaande volgt een bijeenkomst om de oplossingen uit de digitale consultatie verder te onderzoeken. Iedereen die een oplossing of idee heeft aangedragen, is van harte uitgenodigd. De leden van het NZO zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Nadere informatie over deze dag volgt, houdt rekening met een bijeenkomst van 10:00 tot 16:00 uur in Den Haag.

Heeft u vragen?

Neem bij vragen contact op met Mieke Visch van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) via mieke.visch@minienw.nl of 06-11763516 (maandag tot donderdag). 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl